Com és el procés de publicar?

1. Envia l’article

En el moment de presentar un article a una revista cal tenir en consideració diferents aspectes:

 • Consulta la guia amb les instruccions per als autors que té cada revista. Allà s’indica la llargada i estructura de l’article, el format de les taules i dels gràfics, l’estil de citació i de les referències bibliogràfiques, etc.
 • Revisa si s’han complert tots els aspectes ètics requerits per l’editor, com ara el plagi, conflictes d’interès, procedència i conformitat de les dades, etc. Pot resultar útil consultar el document elaborat pel Committee on Publication Ethics(COPE) Cooperation between research institutions and journals on research integrity cases: guidance from the Committee on Publication Ethics
 • Revisa que estàs d’acord amb el tractament dels dret d’autor que té cada revista.

2. Coneix el procés de revisió per iguals

La revisió i acceptació de la publicació d’un article passa un procés en què intervenen diferents figures i que està format per diferents fases.

Tipus de revisió per iguals:

 • Simple cec: els noms dels revisors no es revelen als autors.
 • Doble cec: els noms dels revisors i els autors no es revelen els uns als altres.
 • Revisió per iguals oberta: els noms dels autors i revisors es revelen els uns als altres.

El procés de revisió per parells

3. Publica les dades de la recerca

La publicació de les dades de la recerca resulta interessant, ja que és una forma més de donar visibilitat a la recerca realitzada. En aquest cas és important tot el procés de com són gestionades les dades.

 

Com es descriuen les dades? 

La descripció de les dades hauria d’incloure la informació necessària per tal d’entendre i analitzar les nostres dades o reproduir els resultats d’aquí a vint anys.

Cal referenciar i anomenar cada conjunt de dades. La descripció de cada conjunt de dades hauria d’incloure la informació següent:

 • Origen de les dades: si les dades es generen dins el projecte o bé si són recol·lectades. En cas que les dades siguin recol·lectades, cal indicar la font d’on s’han extret.
 • Tipologia i format de les dades de recerca (dades observacionals, experimentals, computacionals, etc.)
 • Cal indicar quin estàndard de metadades es farà servir.
 • Cal definir les metadades que cal utilitzar per a descriure les dades.

 

​On es poden publicar les dades de recerca?

Per a seleccionar un repositori on es poden dipositar les dades de recerca, recomanem tenir en compte les consideracions següents:

 • Considerar l’àmbit temàtic (hi ha repositoris multidisciplinaris i temàtics) i l’ambit geogràfic.
 • Identificar quin tipus de dades es tenen (programari, imatges, dades sense tractar, etc.)
 • Identificar si les dades són obertes, embargades, restringides o tancades.
 • Tenir en compte la mida aproximada dels fitxers de dades.
 • Tenir en compte la llicència amb la qual es volen difondre les dades.
 • Identificar si cal fer servir identificadors permanents (DOI, Handle).

Amb aquesta informació, es recomana consultar el directori de repositoris re3data.org i filtrar segons els interessos (àmbit temàtic, país, etc.).

Taula comparativa de repositoris multidisciplinars de dades de recerca

 

Quins són els aspectes legals sobre la protecció de dades?

La protecció de les dades personals inclou la protecció de les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques aplicats a un projecte d’R+D+I, i també la seva protecció davant la possible utilització per tercers no autoritzats.

 

Quins són els aspectes ètics sobre la protecció de dades?

Els aspectes ètics afecten les dades que es poden mostrar, el temps i l’anonimat de les persones implicades, i respecten la dignitat i la integritat per a garantir-ne la privadesa i la confidencialitat.

Recursos i documentació relacionada: