Com és el procés de publicar?

Envia l’article

En el moment de presentar un article a una revista cal tenir en consideració diferents aspectes:

  • Consulta la guia amb les instruccions per als autors que té cada revista. Allà s’indica la llargada i estructura de l’article, el format de les taules i dels gràfics, l’estil de citació i de les referències bibliogràfiques, etc.
  • Revisa si s’han complert tots els aspectes ètics requerits per l’editor, com ara el plagi, conflictes d’interès, procedència i conformitat de les dades, etc. Pot resultar útil consultar el document elaborat pel Committee on Publication Ethics(COPE) Cooperation between research institutions and journals on research integrity cases: guidance from the Committee on Publication Ethics
  • Revisa que estàs d’acord amb el tractament dels dret d’autor que té cada revista.

Coneix el procés de revisió per iguals

La revisió i acceptació de la publicació d’un article passa un procés en què intervenen diferents figures i que està format per diferents fases.

Tipus de revisió per iguals:

  • Simple cec: els noms dels revisors no es revelen als autors.
  • Doble cec: els noms dels revisors i els autors no es revelen els uns als altres.
  • Revisió per iguals oberta: els noms dels autors i revisors es revelen els uns als altres.

El procés de revisió per parells