Informació i documentació

Monogràfics

Patrimoni audiovisual obert
26.10.17
Recull amb motiu del Dia mundial del parimoni audiovisual amb informació de l'esdeveniment i recursos audiovisuals.

Bases de dades

LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts
Base de dades bibliogràfica especialitzada en biblioteques i gestió de la informació.
Emerald
Base de dades que inclou publicacions periòdiques i llibres electrònics.
LISA: Library and Information Science Abstracts
Base de dades bibliogràfica que recull articles de revistes internacionals especialitzades en documentació.
Communication & Mass Media Complete
Ofereix accés al text complet d'uns centenars de revistes sobre comunicació i mitjans.

Revistes

IMBR és una revista d'accés obert revisada per experts que publica treballs sobre desenvolupaments nous.

Normativa i estàndards

IFLA Standards
Estàndards de la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Institucions (IFLA).
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Normativa
Estàndards i normatives del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC).
Recommendations, guidelines, rules and standards
31.08.16
Són documents que recullen especificacions metodològiques i tècniques resultants de l’experiència.

Obres de referència

Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación
Imprescindible per a estudiants i professionals de ciències de la documentació.
Diccionaris
12.09.18
Selecció de diccionaris.

Noves adquisicions

Integrating qualitative and quantitative methods : a pragmatic approach
Llibre que reflecteix l'interès en la recerca de mètodes mixtos dels científics socials.

Premsa i actualitat

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
Revista especializada en informació i documentació.

Recursos en obert

e-LiS: e-prints in library & information science
Repositori temàtic d'accés obert especialitzat en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació
DOAJ
Directori que pretén ser global i abastar totes les revistes d'accés obert científiques i acadèmiques.

Bibliografia recomanada

Bibliografia recomanada
Accedeix a la consulta de la bibliografia recomanada de Documentació i arxivística.

Recursos d'aprenentatge UOC

Material docent de la UOC corresponent a l'assignatura "Introducció a la informació i a la documentació".