Formació a mida

Oferim formació en els àmbits d’expertesa que són propis de la Biblioteca, com ara formació sobre els mateixos serveis i recursos de la Biblioteca, formació relacionada amb les competències informacionals (accés, avaluació, gestió i ús de la informació), l’ús de fonts d’informació especialitzades, la gestió bibliogràfica, els drets d’autor, la citació de documents, etc.

D’una banda, oferim materials de formació, propis o externs, d’un tema concret o bé d’un recurs de la Biblioteca.

De l’altra, també oferim un catàleg de formacions per a dur a terme en el context d’una assignatura o més en forma de taller.

Vídeo de presentació del servei de formació a mida.

Com funciona?

Omple el formulari web per a fer la sol·licitud.

Quan el rebem, ens posarem en contacte amb tu per acabar de concretar el tema i les característiques de la necessitat de formació. Ho avaluarem i et proposarem l’opció que creguem més convenient en el teu cas.

Algunes de les opcions més habituals que oferim són un material formatiu específic (textual o audiovisual), una acció formativa a distància, una acció formativa presencial, o una acció formativa en la mateixa aula del Campus Virtual, tipus taller, per mitjà d’una bústia compartida de l’aula.

Un exemple d’aquestes formacions són els tallers del gestor bibliogràfic Mendeley que fem semestralment per a algunes assignatures.

En cas que es tracti de formacions que s’han de portar a terme en el context de l’aula d’una assignatura, els terminis per a sol·licitar-les és el següent:

Primer semestre (setembre-gener): abans del 30 de juny

Segon semestre (febrer-juliol): abans del 30 de desembre