Què són les llicències de difusió en obert?

Què són les llicències Creative Commons?

Les llicències Creative Commons són aquelles llicències útils per als autors que vulguin posar les seves obres o prestacions a disposició del públic en règim (més o menys) obert.

Representen un punt intermedi entre «tots els drets reservats» del copyright i el «cap dret reservat» del domini públic, i responen al «some rights reserved» (‘alguns drets reservats’). Tots els drets no cedits expressament per la llicència queden reservats.

Malgrat l’amplitud de termes de la llicència, el llicenciador (que pot ser l’autor o un tercer titular de drets) es reserva el dret de divulgar l’obra en condicions diferents de les de la llicència general o pot retirar-la en qualsevol moment. El moviment Creative Commons vol tornar a l'autor la sobirania sobre la seva obra.

Les condicions que es poden aplicar sobre una obra són les que figuren a continuació, i es poden combinar com més convingui:

 

  • Atribució: permet copiar, distribuir i comunicar al públic l’obra amb la condició d’esmentar l’autor en els crèdits. Ha de constar a totes les llicències Creative Commons, ja que respon al dret moral de reconeixement d’autoria de l’obra.

  • No comercial: permet copiar, distribuir i comunicar al públic l’obra, sempre que no se’n facin usos comercials. Per a usos comercials cal l’autorització expressa del titular de drets.

  • Sense treballs derivats: permet copiar, distribuir i comunicar al públic únicament còpies exactes (inalterades) de l’obra. No autoritza obres derivades.

  • Compartir igual: permet elaborar obres derivades (transformació) i la seva distribució o comunicació posterior al públic, però sempre que es faci sota una llicència idèntica a la que tingui l’obra original.

 

S’ha de tenir en compte que hi ha una combinació que no és possible: no es pot crear una llicència Creative Commons amb les condicions «Sense treballs derivats» i «Compartir igual», ja que aquesta segona condició es va pensar per a comunicar obres o treballs derivats.

La llicència menys restrictiva, la Creative Commons BY (atribució), autoritza la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de l’obra, per a qualsevol finalitat i per a totes les modalitats d’explotació, amb caràcter gratuït i per a tot el termini de protecció. A partir d’aquí, com més condicions hi afegim, més restrictiva serà la nostra llicència, atès que menys usos es podrà fer de l’obra. Com menys condicions, més lliure, ja que la capacitat d’actuació sobre l’obra serà més àmplia.

La UOC aposta per revertir en la societat el coneixement que aquesta societat té i que ha obtingut gràcies a la Universitat. Per això, tots els materials docents que contracta la UOC finalment es publiquen amb llicències Creative Commons en la seva versió 3.0.

El novembre de 2013, Creative Commons va publicar la versió 4.0, que es diferencia de les versions anteriors pel fet de tenir un caràcter internacional, és a dir, aquesta versió no s’ha adaptat a les legislacions internes de cada país. En conseqüència, i per a evitar possibles confrontacions legals, la llicència emprada per la UOC continuarà essent la versió 3.0.

Quins tipus de llicències Creative Commons hi ha?

Les sis combinacions desenvolupades per Creative Commons són les següents:

  • Atribució – no comercial – sense obres derivades cc_icon_noderivs.gif[1].gifcc_icon_noncomm.gif[1].gifimagesCABPD1TL.jpg
  • Atribució – no comercial – compartir igual cc_icon_noncomm.gif[1].gifcc_icon_sharealike.gif[1].gifimagesCABPD1TL.jpg
  • Atribució – no comercial imagesCABPD1TL.jpgcc_icon_noncomm.gif[1].gif
  • Atribució – compartir igual imagesCABPD1TL.jpgcc_icon_sharealike.gif[1].gif
  • Atribució – sense obres derivades imagesCABPD1TL.jpgcc_icon_noderivs.gif[1].gif
  • Atribució imagesCABPD1TL.jpg
 

Qui dóna permís per a fer servir una obra amb llicència Creative Commons?

Les llicències Creative Commons es van pensar perquè les pugui emprar qualsevol persona que tingui drets d’explotació de l'obra, és a dir, el creador o autor si no els ha cedit a un tercer.


Les llicències s’ofereixen de manera gratuïta i no és necessari que els creadors o titulars facin cap tipus de registre per a aplicar una llicència a una obra.

Com s’afegeix correctament la llicència a una obra?

Per a publicar una obra pròpia amb una llicència Creative Commons tan sols caldrà indicar el símbol de la llicència Creative Commons concreta en el document. Aquests símbols es poden trobar a la pàgina Creative Commons i això és gratuït.

Si es té clara la llicència concreta amb la qual es vol publicar l’obra, aquí es pot trobar tota la informació necessària sobre les llicències: https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca

Si, en canvi, no se sap exactament quina combinació interessa més, es pot recórrer a aquest enllaç, que serveix de guia fins a trobar la combinació més adient a les pròpies necessitats: http://creativecommons.org/choose/?lang=ca.

Què són les llicències GNU?

Les llicències GNU són llicències de programari lliure amb què els autors disposen d’una eina que els permetrà autoritzar l’execució dels seus programaris de forma lliure.

Hi ha diverses llicències GNU, entre les quals destaquen la GNU General Public License (GPL o GPL ordinària) i la GNU Lesser General Public License (LGPL o GPL reduïda).

GNU General Public License (GPL)

És un tipus de llicència per a programari que permet la còpia, distribució (comercial o no) i la modificació del codi font, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb la mateixa llicència.

Es tracta de la llicència que es fa servir més en el món del programari i garanteix als usuaris finals la llibertat d’emprar, estudiar, compartir (copiar) i modificar el programari.

El seu propòsit és declarar que el programari cobert per aquesta llicència és programari lliure i protegir-lo d’intents d’apropiació que restringeixin aquestes llibertats als usuaris.

 

GNU Lesser General Public License (LGPL)

La llicència GNU LGPL (coneguda anteriorment com a llicència pública general per a biblioteques de GNU) garanteix la llibertat de compartir i modificar el programari assegurant que el programari sigui lliure per a tots els seus usuaris. Permet el mateix que la GNU, però la principal diferència respecte a la llicència GPL és que la LGPL es pot enllaçar a un programa no-GLP, que pot ser programari lliure o programari no lliure.