Com treballar amb el Punt d'entrada de recursos d'aprenentatge (PERA)?

Quins recursos haig d’entrar pel PERA?

Tots els recursos d’aprenentatge de l’assignatura:

 • Recursos propis UOC: mòduls, audiovisuals, etc. (tots els que trobaràs al Catàleg de recursos d’aprenentatge - http://recursosaprenentatge.aula.uoc.edu/-) 
 • Recursos externs: articles, capítols de llibre, URLs, etc.
 • Llibres manuals (els pots sol·licitar com a recurs extern)
 • Programari (el pots sol·licitar com a recurs extern)

Nota: els únics recursos que no s’han d’entrar pel PERA son la Bibliografia Recomanada i els llibres per als estudis, que continuaran entrant-se pel formulari d’Adquisicions (http://biblioteca.uoc.edu/ca/serveis/adquisicions)

D’on pren la informació el PERA?

El Punt d’Entrada de Recursos d’Aprenentatge (PERA) pren la informació de GAT tant per identificar els responsables de les assignatures com per interpretar la programació (semestralització, pla d'estudis, relació d'identicitat). Per tant, cal que la informació que hi ha en aquest programa sigui consistent i verídica.

Una de les informacions més crítiques que el PERA pren de GAT és la identicitat. Si una assignatura no està marcada com a idèntica a GAT, aquesta no es presentarà com a idèntica al PERA.

Com puc entrar al PERA?

Pots entrar al Punt d'entrada de recursos d'aprenentatge (PERA) des de diferents accessos:

 • F6 
 • Apartat Enllaços directes del Campus (pàgina d'inici)
 • Web de la Biblioteca
 • IntraUOC (Aplicacions transversals / Biblioteca / Recursos d'aprenentatge /  Punt d'entrada de recursos d'aprenentatge)
 • URL: https://gpra.uoc.edu/quadrecomandament

Per a iniciar sessió fes servir les mateixes credencials que empres per a accedir al Campus.

Com es presenten els meus diferents rols?

El Punt d'entrada de recursos d'aprenentatge permet treballar amb diferents perfils, en funció dels rols que la persona en qüestió tingui dins la Universitat.

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/zeHGMGfExlE) t'expliquem com es poden modificar els perfils, ja que per a cada perfil tindràs uns permisos diferents.

Què és una sol·licitud en esborrany i per a què serveix?

Una sol·licitud en esborrany és una sol·licitud que encara no ha estat enviada a la Biblioteca i que, per tant, la Biblioteca no gestionarà.

Totes les sol·licituds del PERA es poden treballar com a esborranys. Un cop el PRA decideixi que la sol·licitud ja és vàlida per a ser tramitada, és indispensable que l'enviï a la Biblioteca.

La sol·licitud en esborrany permet que el PRA vagi pensant els recursos que vol per a una assignatura amb antelació; d’aquesta manera, quan es puguin fer els enviaments, el PRA ja pot tenir l’assignatura completament dissenyada i només li faltarà enviar-ho a Biblioteca.

Com puc cercar una assignatura?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/RYARCxYLN) t'expliquem pas a pas com es fa una cerca en el Punt d'entrada de recursos d'aprenentatge i com s'hi poden afegir filtres.

Com puc fer peticions per a les assignatures idèntiques?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/hEpyU8gvb) t'expliquem pas a pas com pots fer una petició per a dues assignatures idèntiques i, també, per separat.

Com puc treballar amb recursos ja existents al PERA?

En el següent diagrama (https://docs.google.com/drawings/d/1dhg5P0cGA_r_EqUvW9DSUds4TuyZlw19VC0nGsUsP3E/edit?usp=sharing) t'expliquem quines possibilitats ofereix el PERA per a treballar amb:

 • Recursos de la mateixa assignatura

              - del semestre immediatament anterior amb docència
              - de semestres que no son l'immediatament anterior

 • Recursos d'altres assignatures

Què és la renovació exprés i per a què serveix?

La renovació exprés és la funcionalitat que permet a un PRA renovar tots els recursos ja utilitzats en el semestre anterior en pocs passos. En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/ncSnzgN2gT) t'expliquem pas a pas com es fa.

Com puc deixar d'utilitzar un recurs?

Qualsevol recurs que vulguis deixar d’utilitzar requereix que entris una petició al PERA. Si vols deixar d'utilitzar un recurs que has fet servir en semestres anteriors per a la teva assignatura, t'expliquem com ho pots fer en aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/xjFm3kIJx).

Recorda que, si bé des de l’aula pots amagar un recurs, això no l’elimina; per tant, els estudiants podran continuar-lo visualitzant des de la resta d’espais on es presenten els recursos (per exemple: Els meus recursos d’aprenentatge o el pla docent).

Per a eliminar definitivament un recurs, l’única opció és demanar-ho mitjançant el PERA.

Com puc fer una petició de recurs propi?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/euTcpuD5HoRe) t'expliquem pas a pas com pots fer una petició de recurs propi. 

Recorda que un recurs propi és un recurs creat per la UOC i que té un encàrrec d’autoria (per exemple: un mòdul textual, un enregistrament produït per la UOC, etc.).

Com puc fer una petició de recurs extern?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/Pgp46mA8jK) t'expliquem pas a pas com pots fer una petició de recurs extern. 

Recorda que un recurs extern és un recurs propietat de tercers del qual la UOC gestiona drets, o una adquisició perquè tu el puguis tenir a les teves aules.

Com puc fer un reaprofitament de recursos per a la meva assignatura?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/nIChHQ0o) t'expliquem pas a pas com pots reaprofitar els recursos (propis o externs) d'una altra assignatura per a la teva assignatura.

Recorda que quan parlem de reaprofitament volem dir fer servir un recurs d’aprenentatge (propi o extern) d’una altra assignatura per a la teva assignatura.

Com puc demanar una traducció d'un recurs propi?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/uapqBpbH) t'expliquem pas a pas com pots demanar una traducció d'un recurs propi reaprofitat d'una altra assignatura o de la teva assignatura.

Com puc demanar una fe d'errates d'un recurs propi?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/hEcmFwBLGE64) t'expliquem pas a pas com pots demanar una fe d'errates d'un recurs propi.

Com puc demanar una revisió o una actualització d'un recurs propi?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/rgPR3uF8siZ) t'expliquem pas a pas com pots demanar una revisió o una actualització d'un recurs propi de la mateixa assignatura o d'un recurs reaprofitat d'una altra assignatura.

Com puc fer una esmena d'un recurs extern?

En aquest vídeo (https://www.screencast.com/t/9w9yeWVc) t'expliquem pas a pas com pots fer una esmena (un canvi menor) d'un recurs extern que ja tens a la teva assignatura.