Wagdy Fawaz

Wagdy Fawaz
Perfil  Desenvolupament de Serveis de Biblioteca
Àmbits de treball  Biblioteca de Recerca
Educació

Curs de Biblioteca digital o com es posa en marxa una biblioteca digital, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes (2004)

Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona (2002)

Més informació
Interessos personals

La lectura i la música.