Pepi Capdevila

Pepi Capdevila
Perfil: 
Desenvolupament de Biblioteca
Àmbits de treball: 
Col·lecció digital, Classificació, Indexació, Catàleg de la UOC, Biblioteques digitals

Com et pot ajudar la Pepi?

És la referent de catalogació de la Biblioteca, la seva feina permet trobar fàcilment els documents que se cerquen. Coordina, organitza i supervisa la feina de registre i classificació dels recursos, en format imprès i digital, tant en el catàleg de la UOC com en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Però les seves tasques van més enllà. La Pepi forma part del grup de Desenvolupament de la Biblioteca, que gestiona serveis de la Biblioteca, com el préstec, el catàleg, les adquisicions i els recursos electrònics, i que també dona suport transversalment a la resta d’equips de la Biblioteca.

Vetlla en tot moment per garantir els estàndards de qualitat del fons documental i s’ocupa d’elaborar i trametre les dades estadístiques i els informes necessaris. També és interlocutora de catalogació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). També és referent a l’Àrea de Biblioteca de Google Apps (Google Guides).

Com la resta de companys atén les consultes que arriben al servei de La Biblioteca respon.

Educació i trajectòria professional

És graduada en Enginyeria Tècnica Industrial (UPC) i també en Informació i Documentació (UOC). Ha ampliat la seva formació amb diferents cursos especialitzats en catalogació (COBDC, CSUC).

La seva trajectòria professional també s’ha centrat en la catalogació en centres d’àmbit universitari, primer a la UPC i posteriorment a la UOC.  

Més informació

Interessos personals

Li agrada passar el temps lliure amb la família i els amics menjant, anant al cinema, jugant a pàdel i mirant qualsevol esport, però sobretot li agrada passar bones estones amb les seves nebodes... Intenta que tot quedi immortalitzat amb una bona foto.