Lis Balcells

Lis Balcells
Perfil: 
Serveis de Biblioteca per a l'Aprenentatge
Àmbits de treball: 
Disseny i edició, Eines de gestió, Recursos d’aprenentatge de la UOC, Biblioteques digitals

Com et pot ajudar la Lis?

Responsable de la gestió i el seguiment de l’edició dels recursos d’aprenentatge propis de la UOC, és a dir, dels continguts que s’encarreguen a experts i que es creen expressament per a cada assignatura (continguts en multiformat, wikis, blogs, recursos audiovisuals, etc.).

La Lis és una tècnica de seguiment del procés d’edició i la seva tasca consisteix a rebre i gestionar els encàrrecs d’autoria per als autors contractats, rebre els lliuraments d’originals i fer el seguiment de la producció editorial d’aquests recursos perquè estiguin disponibles a les aules en començar la docència.

En concret, s’ocupa dels recursos d’aprenentatge dels Estudis d’Economia i Empresa, dels d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

A més, resol consultes i incidències dels estudiants i del professorat relacionades amb els recursos d’aprenentatge.

Educació

Atreta sempre pel món editorial, especialment per l’àmbit dels recursos d’aprenentatge didàctics, ha anat orientant la seva carrera professional i formació en aquesta direcció. És llicenciada en Filologia Catalana (UB), postgraduada en Lexicografia (UPF) i s’ha format en gestió de continguts i projectes (UOC).

En l’àmbit laboral, ha exercit de professora a secundària i també de responsable lexicogràfica a l’Institut d’Estudis Catalans. Posteriorment, ha entrat a formar part de l’equip de la UOC, on ha desenvolupat diferents tasques: servei lingüístic, edició, coordinació dels recursos didàctics i gestió dels recursos per a l’aprenentatge. Des del 2011 forma part de l’equip de la Biblioteca de la UOC.

Més informació

Interessos personals

El teatre (fer-ne i anar-ne a veure) i les manualitats, per a relaxar-se.