Javier López Cortés

Javier López Cortés
Perfil: 
Producció de Recursos d'Aprenentatge
Àmbits de treball: 
Recursos d’aprenentatge, maquetació i programació web, coordinació de producció, recursos gràfics, control de qualitat.

Com et pot ajudar el Javier?

En Javier dona suport tècnic i orientació en la producció dels recursos d’aprenentatge que es creen des de la UOC. Ell s’encarrega de coordinar el procés de producció i garantir-ne la màxima qualitat tècnica.

També soluciona qüestions de l’equip de producció de recursos d’aprenentatge relacionades amb les eines que es fan servir en la generació de productes multiformat (BuildPipeline, Sherpa, etc.).

Entre altres aspectes, també s’encarrega de la producció i el suport dels recursos d’aprenentatge del Centre d’Idiomes Moderns i de la programació i la maquetació de projectes a mida (webs seqüencials i audiovisuals). 

Més informació

Després de vint anys d’experiència en el món editorial, en les àrees de producció, disseny i maquetació, centrant l’activitat sobretot en la maquetació i la programació de recursos web, el 2009 s’incorpora a Eurecamèdia (actualment, Oberta Publishing).

Al començament col·labora amb les àrees de Maquetació i Gràfica, i posteriorment s’incorpora definitivament a l’Àrea de Tecnologia, en la qual fins ara ha fet tasques de maquetació i programació de recursos web.

Interessos personals

Li agrada tot el que es relaciona amb la pràctica de l’esport (especialment el futbol i la cursa contínua o running) i gaudir-ne en contacte amb la natura.