Ignacio Amela

Ignacio Amela
Perfil: 
Producció de Recursos d'Aprenentatge
Àmbits de treball: 
Gravació, Edició audiovisual, Gestió de projectes audiovisuals, Assessorament de projectes, Tècniques audiovisuals

Com et pot ajudar l’Ignacio?

A les aules de la UOC hi ha recursos en diversos formats. Alguns són mòduls textuals i d’altres, en canvi, són materials audiovisuals. L’Ignacio s’ocupa de la producció d’aquests últims.

Per a alguns projectes ha de contactar amb productores externes i fer el seguiment de l’elaboració dels materials des del començament fins al final. En altres casos ell mateix s’encarrega, partint de zero, de la producció del recurs d’aprenentatge: defineix el producte amb el professor o la professora, n’elabora el guió i s’ocupa de l’edició i el muntatge.

Educació i trajectòria professional

Ha enfocat la seva formació i experiència professionals cap a les diferents branques del món audiovisual. Té el grau de Cinema i Televisió (URL) i ha seguit cursos d’especialització en edició de Final Cut Pro X, disseny gràfic i màrqueting digital.

Ha treballat a productores fent tasques d’editor, productor, càmera i gestor de comunitats (community manager). Amb la seva incorporació a l’empresa Oberta Publishing, del Grup UOC, entra en contacte amb la producció dels recursos d’aprenentatge. Actualment forma part de l’equip de la Biblioteca.

Més informació

Interessos personals

Li agrada la música, anar a concerts, el cinema i els documentals, els jocs de preguntes i respostes (quizz) i els jocs de taula.