Gema Santos

Gema Santos
Perfil: 
Bibliotecària de suport a l'aprenentatge. Informació i Documentació
Àmbits de treball: 
Recursos educatius oberts, repositoris, e-learning, accés obert, biblioteques digitals.

Educació

Tesi doctoral cum laude «Desenvolupament i reutilització dels recursos educatius oberts en la docència universitària: repositoris i usuaris», Universitat de Barcelona 

Doctorat d’Informació i Documentació en la Societat del Coneixement. Universitat de Barcelona (2010)

Màster en Societat de la Informació i la Comunicació. Universitat Oberta de Catalunya (2009)

Llicenciatura en Documentació. Universitat de Barcelona (2005)

Tesina en Història Medieval. Royal Holloway University of London (1997)

Llicenciatura en Història. Universitat de Barcelona (1995)

Interessos personals

La meva passió és viatjar, descobrir nous móns i cultures diferents. També m’agrada la fotografia de viatge, la música celta i l’indie. M’entusiasma ballar, especialment ritmes llatins i balls de Bollywood!