Esther Simón

Esther Simón
Perfil: 
Desenvolupament de Serveis de Biblioteca [Directora]
Àmbits de treball: 
Sistemes d'organització, optimització i millora de processos.

Educació

Postgrau Formador Formadors. Universitat Oberta de Catalunya.

Llicencitatura en Psicologia de les Organitzacions. Universitat de Barcelona (1990)

Interessos personals

Esport, cinema, teatre i, quan es pugui, viatjar.