Esther Simón

Esther Simón
Perfil: 
Desenvolupament de Biblioteca [Directora]
Àmbits de treball: 
Sistemes d'organització, Optimització, Millora de processos

Com et pot ajudar l’Esther?

Directora de Desenvolupament de l’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge, és responsable de garantir i desplegar els recursos de la col·lecció i serveis de la Biblioteca.

Com a coordinadora d’aquest equip de treball, l’Esther vetlla per assegurar-ne la qualitat, l’eficiència i la difusió, i també l’atenció de l’usuari.

A més duu a terme projectes de col·laboració amb altres entitats per a millorar l’experiència en l’ús dels serveis de la Biblioteca i alhora incrementar el fons documental.

Educació i trajectòria professional

Llicenciada en Psicologia Industrial i de les Organitzacions (UB), ha fet cursos de doctorat de Recursos Humans (UB) i de postgrau de Formadors (UOC).

La seva trajectòria professional comença amb processos de selecció i ocupabilitat a l’lnstitut Nacional d’Empresa i continua com a responsable de formació en una empresa d’automatismes i robòtica.

L’any 2001 comença el seu lligam amb la UOC, on ocupa diferents llocs de responsabilitat. Primer en el camp de la gestió docent, en gestió i millora de processos; després, com a suport a la Direcció de l’Àrea de Biblioteca, participant en els processos transversals i de suport externs.

Més informació

Interessos personals

Esport, cinema, teatre i, quan es pugui, viatjar.