Elsa Corominas

Elsa Corominas
Perfil: 
Serveis de Biblioteca per a la Recerca
Àmbits de treball: 
Edició professional de revistes científiques, comunicació i difusió de la recerca científica

Educació

1998. Llicenciatura de Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat: Creixement econòmic i comerç internacional (Universitat Autònoma de Barcelona).

2004. Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats en Sociologia: Política Social (Universitat Autònoma de Barcelona). 

Més informació

Experiència docent com a professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell (2005-2008), com a consultora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (2003-2006), com a professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, del programa Iberoamèrica (2002-2003) i com a professora a l'IES Escola del Treball de Barcelona de cursos de cicles formatius de grau superior (2003-2004).

Coordinadora a Espanya (2003-2006) de l'Observatori Europeu de Relacions Laborals

Editora dels materials docents de la Universitat Oberta de Catalunya i coordinadora de projectes a Eureca Media (2001-2002).

Representant a la Feria del Libro de Buenos Aires i la Feria Internacional del Libro de Guadalajara d'UnivEspaña, associació de serveis de publicacions i editorials d'universitats públiques espanyoles (1996-2000).

 

Twitter: @ETHEjournal

Interessos personals

Sempre he estat vinculada al món del teatre, des de dins i també com a espectadora. Fins al 2011 he treballat d'actriu professional, sobretot a Mèxic. Del 2008 al 2010 he estat coordinadora i membre del Consell de Redacció de la revista ENTREACTE (www.entreacte.cat), editada per l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, en la qual durant cinc anys (2006-2010) he estat la responsable dels cursos de formació i reciclatge per a professionals del món de l'espectacle.