Daniel Casabona

Daniel Casabona
Perfil: 
Producció de Recursos d'Aprenentatge
Àmbits de treball: 
Recursos d’aprenentatge de la UOC, maquetació web, programació frontal (front-end), revisions tècniques

Com et pot ajudar en Daniel?

La seva feina permet que puguis disposar dels recursos d’aprenentatge a l’aula. En Daniel orienta l’equip de producció sobre el funcionament d’alguns materials de producció pròpia i vehicula la solució tecnològica més adequada segons amb cada requeriment.

També soluciona incidències o fa millores en alguns recursos d’aprenentatge com el web seqüencial, WordPress de contingut, la maqueta de vídeo, Ràdio UOC o WordPress de galeria.

Educació i trajectòria professional

És enginyer tècnic de telecomunicacions (Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, EETAC) i ha dedicat els primers anys de vida laboral a la consultoria de tecnologies de la informació (TI). De mica en mica ha orientat la seva trajectòria a la maquetació i la programació de recursos web.

Interessos personals

Li agraden el cinema i els esports.