Clara Riera

Clara Riera
Perfil  Serveis de Biblioteca per a la Recerca [Directora]
Àmbits de treball  Suport a la recerca, bibliometria, processos d'acreditació, recerca, cerques bibliogràfiques, etc.
Educació

Postgraduada en Habilitats Informacionals en Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya (2008)

Llicenciada en Documentació, Universitat de Barcelona (2007)

Postgraduada en Organització i Gestió de la Documentació a l'Empresa, ICT-Universitat Politècnica de Catalunya (2000)

Llicenciada en Història de l'Art, Universitat Autònoma de Barcelona (1996)

Interessos personals

M'agrada viatjar, la fotografia i la cuina (sense gluten).