Ciro Llueca

Ciro Llueca
Perfil: 
Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge [Director]
Àmbits de treball: 
Biblioteques universitàries, Suport a la docència, Suport a la recerca i la tecnologia

Com et pot ajudar el Ciro?

És el Director de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge. Desenvolupa la seva tasca actuant com a node entre les directrius i l’operativa de la UOC perquè l’estratègia esdevingui tàctica, i la tàctica, benefici. Participa en tres encàrrecs principals:

El primer és vetllar per la qualitat i l’accés dels estudiants als recursos d’aprenentatge, d’acord amb un calendari, un pressupost i unes directrius legals i de qualitat.

El segon, aconseguir que la comunitat universitària tingui al seu abast les col·leccions i serveis d’informació que facilitin la seva feina, d’aprenentatge, acadèmica o de recerca.

El tercer, que els investigadors i les revistes (journals) de la UOC tinguin el major impacte possible en les seves disciplines, alhora que contagiïn l’esperit de la ciència oberta (open science) a tota la comunitat.

Educació i trajectòria professional

Ha mantingut una vinculació permanent amb la universitat, com a estudiant i com a docent. És diplomat en Biblioteconomia i Documentació (UB), llicenciat en Documentació (UOC), postgraduat en Serveis d’Informació a les Organitzacions (UOC) i màster en Documentació Digital (UPF).

Comença la seva carrera professional fa prop de vint anys integrant-se en centres de naturalesa pública i també privada, en biblioteques, arxius i centres culturals. Ha col·laborat amb ELIS, el principal repositori internacional d’accés obert sobre informació i documentació.

Paral·lelament, ha estat docent en diversos centres, a Catalunya i a l’Amèrica Llatina, i és professor associat de la UB, tasca que compagina amb el càrrec de director a la Biblioteca de la UOC.

Més informació

Exit

Interessos personals

Família. Lectura i audiovisual. Tango guardia vieja & vanguardia.