Ciro Llueca

Ciro Llueca
Perfil: 
Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge [Director]
Àmbits de treball: 
Biblioteques universitàries, Suport a la docència, Suport a la recerca i la tecnologia

Com et pot ajudar el Ciro?

És el Director de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge. Desenvolupa la seva tasca actuant com a node entre les directrius i l’operativa de la UOC perquè l’estratègia esdevingui tàctica, i la tàctica, benefici. Participa en tres encàrrecs principals:

El primer és vetllar per la qualitat i l’accés dels estudiants als recursos d’aprenentatge, d’acord amb un calendari, un pressupost i unes directrius legals i de qualitat.

El segon, aconseguir que la comunitat universitària tingui al seu abast les col·leccions i serveis d’informació que facilitin la seva feina, d’aprenentatge, acadèmica o de recerca.

El tercer, que els investigadors i les revistes (journals) de la UOC tinguin el major impacte possible en les seves disciplines, alhora que contagiïn l’esperit de la ciència oberta (open science) a tota la comunitat.

Educació i trajectòria professional

Ha mantingut una vinculació permanent amb la universitat, com a estudiant i com a docent. És diplomat en Biblioteconomia i Documentació (UB), llicenciat en Documentació (UOC), postgraduat en Serveis d’Informació a les Organitzacions (UOC) i màster en Documentació Digital (UPF).

Comença la seva carrera professional fa prop de vint anys integrant-se en centres de naturalesa pública i també privada, en biblioteques, arxius i centres culturals. Ha col·laborat amb ELIS, el principal repositori internacional d’accés obert sobre informació i documentació.

Paral·lelament, ha estat docent en diversos centres, a Catalunya i a l’Amèrica Llatina, i és professor associat de la UB, tasca que compagina amb el càrrec de director a la Biblioteca de la UOC.

Actualment compagina el càrrec de director de la Biblioteca de la UOC amb la coordinació del Grupo de Repositorios de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) i del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID).

Més informació

Exit

cllueca@uoc.edu

Interessos personals

Família. Lectura i audiovisual. Tango guardia vieja & vanguardia.