Aida Camps

Aida Camps
Perfil: 
Bibliotecària de suport a l'aprenentatge. Dret i Ciència Política, Doctorat
Àmbits de treball: 
Llibres electrònics i lectura digital; accés obert, recursos educatius en accés obert i repositoris; gestió de continguts digitals.

Educació

Postgrau d’Implantació de projectes de gestió de documents electrònics (EDRMS), Universitat Oberta de Catalunya (2015)

Màster d’Arxivística i gestió de documents, Universitat Autònoma de Barcelona (2013)

Grau d’Informació i Documentació, Universitat de Barcelona (2011)

Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona (2010)

Interessos personals

M’agrada fer esport, sobretot nedar, llegir i viatjar.