Aida Camps

Aida Camps
Perfil: 
Serveis de Biblioteca per a l'Aprenentatge
Àmbits de treball: 
Cerca documental, Accés obert, Aprenentatge en línia, Repositoris, Recursos educatius oberts (REO)

Com et pot ajudar l'Aida?

És bibliotecària temàtica de Dret i Ciència Política i també de Doctorat. Durant el seu dia a dia, dona suport al professorat d’aquests estudis en la selecció i la gestió dels recursos d’aprenentatge: els resol les consultes, els dubtes i les incidències i els proposa material que pugui ser útil per a les seves assignatures.

Al mateix temps, és corresponsable del Repositori Institucional de la UOC, l’O2, que recull les publicacions digitals de la comunitat universitària en accés obert. L’Aida ajuda a publicar-hi materials i recursos d’aprenentatge i també els treballs finals i els pràcticums, per tal d’augmentar-ne la visibilitat i l’impacte.

Com la resta de companys de la Biblioteca, atén les consultes que arriben al servei de La Biblioteca respon i elabora monogràfics amb recursos útils per a poder aprofundir en un tema determinat.

Educació

L’Aida ha dedicat els seus estudis a la documentació: diplomatura de Biblioteconomia i Documentació (UB), grau d’Informació i Documentació (UB) i màster d’Arxivística i Gestió de Documents (UAB). S’ha especialitzat en els recursos en format digital, amb un postgrau d’Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS) (UOC).

La seva trajectòria comença amb diferents estades de pràctiques tant internacionals —a L’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR)— com nacionals —a l’Arxiu del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Ha treballat com a documentalista i directora de producte a Derecho.com i fa més de dos anys que es va incorporar a l’equip de la Biblioteca de la UOC.

Actualment, a més, és membre del Grup de Repositoris de la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN).

Més informació

Linkedin

Interessos personals

Li agrada fer esport, sobretot nedar, llegir i viatjar.