Aida Camps

Aida Camps
Perfil: 
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Àmbits de treball: 
Cerca documental, Accés obert, Aprenentatge en línia, Repositoris, Recursos educatius oberts (REO)

Com et pot ajudar l'Aida?

L’Aida vetlla per garantir la màxima qualitat dels recursos d’aprenentatge a les aules de la UOC. Això implica coordinar la tasca dels bibliotecaris referents que acompanyen l’equip docent en la selecció dels materials per a cada assignatura.

També treballa per adaptar els recursos d’aprenentatge a les necessitats d’una comunitat UOC cada vegada més digital. L’objectiu és fer dels materials digitals multimèdia, multidispositiu i interactius una peça clau de l’experiència diferenciadora d’estudiar a la nostra universitat.

L’Aida també és la referent en qüestions lligades a la propietat intel·lectual dels recursos d’aprenentatge i participa en la implementació dels OER (open educational resources) per fer difusió del coneixement de la UOC arreu del món.

Educació i trajectòria professional

L’Aida ha dedicat els seus estudis a la documentació: diplomatura de Biblioteconomia i Documentació (UB), grau d’Informació i Documentació (UB) i màster d’Arxivística i Gestió de Documents (UAB). S’ha especialitzat en els recursos en format digital, amb un postgrau d’Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS) (UOC).

La seva trajectòria comença amb diferents estades de pràctiques tant internacionals —a L’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR)— com nacionals —a l’Arxiu del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Ha treballat com a documentalista i directora de producte a Derecho.com i fa més de dos anys que es va incorporar a l’equip de la Biblioteca de la UOC.

Actualment, a més, és membre del Grup de Repositoris de la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN).

Més informació

Linkedin

Interessos personals

Li agrada fer esport, sobretot nedar, llegir i viatjar.