Relacions institucionals

La pertinença a consorcis, la participació en xarxes i grups de treball i l’establiment de convenis són aspectes clau per al desenvolupament de millors serveis i l’oferiment del màxim de continguts als usuaris de la Biblioteca.

CSUC

CSUC

El Consorci de Serveis Univsersitaris de Catalunya (CSUC) té per missió millorar els serveis bibliotecaris per mitjà de la cooperació. 

Són membres del CSUC: la Universitat de Barcelona; la Universitat Autònoma de Barcelona; la Universitat Politècnica de Catalunya; la Universitat Pompeu Fabra; la Universitat Rovira i Virgili; la Biblioteca de Catalunya; el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i la Universitat Oberta de Catalunya. La UOC és membre del CSUC des de l'any 1995.

Els dos projectes principals del Consorci són el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC).

La Biblioteca participa en els següents grups de treball del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC):

 • Catàleg Col·lectiu
 • Material Docent en Xarxa (MDX)
 • Repositoris
 • Mendeley
 • Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)
 • Recursos Electrònics (RELECTRO)
 • Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) 
 • Suport a la Recerca
 • Préstec Interbibliotecari Consorciat i d'Accés (PICA)

REBIUN

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) és una xarxa formada per les biblioteques universitàries de tot l’estat Espanyol, publiques i privades, i les biblioteques del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

REBIUN ha creat un catàleg col·lectiu de totes les biblioteques que en formen part i té com a objectiu dur a terme accions cooperatives per millorar els serveis i la infrestructura bibliotecària.

La Biblioteca de la UOC participa en la Línia estratègica 3 de la biblioteca 2.0. i xarxes socials, a més a més, participa al GT de Repositoris

LIBER

La Biblioteca és membre de l’Associació de Biblioteques Europees de Recerca (LIBER) des de l’any 2010.

LIBER vetlla per representar els interessos de les biblioteques europees de recerca, les universitats i els investigadors, promovent serveis d’informació innovadors, eficients i de qualitat per a la docència, l’aprenentatge i la recerca, l’accés a la informació de recerca en qualsevol format, i la preservació del patrimoni cultural. 

The Open University Library

La Biblioteca de The Open University i la Biblioteca de la UOC van signar un conveni l’any 2002 per compartir experiències i col·laborar en projectes de recerca dins del camp de les biblioteques digitals. 

EADTU

La Biblioteca de la UOC lidera el grup d'experts Knowledge Resources dins el projecte EMPOWER de l’Associació Europea d’Universitats d’Ensenyament a Distància (EADTU), que té per objectiu associar actius de coneixement amb unitats d'aprenentatge per tal de crear biblioteques específiques de coneixement vinculades als plans d'estudis de matèries específiques a les universitats tradicionals i en línia. 

COARLa UOC s’ha fet membre de la Confederació de Repositoris d’Accés Obert (COAR). Aquesta acció coincideix amb la recent presentació del Pla d’acció de Coneixement Obert de la UOC, i està en línia amb els eixos i processos que han de portar la universitat cap a un model més compromès amb el coneixement científic com a bé públic.

COAR és una associació internacional que compta amb més de 140 membres i socis d’arreu del món que representen biblioteques, universitats, institucions de recerca, finançadors governamentals, xarxes de repositoris i altres. La seva missió és millorar la visibilitat i l'aplicació dels resultats de la recerca a través d'una xarxa global de repositoris oberts basada en la col·laboració internacional i la interoperabilitat.

ECPRCom a ple membre de l’ECPR (European Consortium for Political Research), la comunitat UOC disposa de molts beneficis facilitats per aquesta institució. Un cop t’hagis donat d’alta a la seva pàgina web (amb el teu corre-e UOC) podràs accedir a títols de ECPR Press, Comparative Politics book series, Research Methods book series

I les següents revistes:

 • European Political Science (EPS)
 • European Journal of Political Research (EJPR) i el seu Political Data Yearbook (PDY)
 • European Political Science Review (EPSR)
 • Political Research Exchange (PRX)

Consulta tota la informació sobre els serveis que ofereix aquest recurs.