Estil APA

A continuació es descriuen uns criteris generals per a distribuir la informació en les entrades bibliogràfiques amb l'estil de citació American Psychological Association.

Article

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any de publicació). Títol de l'article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva(número), número de pàgina inicial-número de pàgina final.

   

 • EXEMPLE

  Garita, R. (2010). Modelos y teorías computacionales de la memoria humana: Un estado de la cuestión y análisis crítico. Revista Educación, 34(2), 75-94.

Article electrònic

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any de publicació). Títol de l'article electrònic. Títol de la revista en cursiva, volum en cursiva(número), número de pàgina inicial-número de pàgina final. URL

   

 • EXEMPLE

  Guasch, T., Espasa, A. i Martinez-Melo, M. (2019). The art of questioning in online learning environments: the potentialities of feedback in writing. Assessment & Evaluation in Higher Education, 44 (1), 111-123. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1479373

Base de dades

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Autor/a (si hi consta). (Any d'edició). Títol de la base de dades [base de dades en línia]. URL

   

 • EXEMPLE

  ProQuest Information and Learning Company. (1971). Psychology Database [base de dades en línia]. https://about.proquest.com/products-services/pq_psychology_journ.html

Blog

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Data de publicació). Títol de l'apunt [entrada de blog]. Titol del blog en cursiva. URL

   

 • EXEMPLE

  Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. (2019, 27 de novembre). Bonnie Stewart: «Los datos prometen conocimiento, pero no sistemas humanos y sostenibles» [entrada de blog]. Blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. http://epce.blogs.uoc.edu/es/2019/11/27/bonnie-stewart-cultura-datos-alfabetizacion-mediatica/

Capítol o part d'un llibre

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any de publicació). Títol del capítol o part. A Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. Títol del llibre en cursiva (pp. número de pàgina inicial-número de pàgina final). Editorial.

   

 • EXEMPLE

  Egge, M. (2008). La práctica à plusieurs. A Egge, M. El tratamiento del niño autista (pp. 149-184). Gredos.

Documents gràfics (fotografies, gravats o cartells)

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any de creació). Títol del document gràfic en cursiva [tipus de material]. Nom del museu o de la galeria, Lloc. URL

   

 • EXEMPLE

  Van Gogh, V. (1889). Self-Portrait with Bandaged Ear [pintura]. The Courtauld Gallery, Londres.  https://library.artstor.org/#/asset/ACOURTAULDIG_10313599362

Legislació

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Organisme que decreta la norma. Títol de la llei o el decret en cursiva, Nom de la publicació núm. publicació (any de publicació).

   

 • EXEMPLE

  Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, Butlletí Oficial de l'Estat núm. 106 (2006).

Llibre

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any de publicació). Títol del llibre en cursiva. Editorial.

   

 • EXEMPLE

  Moore, M. G. (ed.). (2013). Handbook of Distance Education. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Llibre electrònic

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any de publicació). Títol del llibre electrònic en cursiva: Subtítol en cursiva. Editorial. URL

   

 • EXEMPLE

  Berger, K. S. (2016). Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. Editorial Médica Panamericana. https://www.medicapanamericana.com/es/libro/psicologia-del-desarrollo-berger 

Mòdul de la UOC (textual o audiovisual)

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any de publicació). Títol del mòdul en cursiva [recurs d'aprenentatge]. Recuperat de Entitat. URL

   

 • EXEMPLE

  Díaz Berciano, C. (2013). Psicologia de la percepció [recurs d’aprenentatge]. Recuperat del Campus de la Universitat Oberta de Catalunya, aula virtual. https://cataleg.uoc.edu/record=b1025747~S1*cat

Norma

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Entitat responsable. (Any). Títol de la norma en cursiva: Subtítol en cursiva (edició, a partir de la segona, si hi consta). Lloc de publicació: Editorial.

   

 • EXEMPLE

  Associació Espanyola de Normalització i Certificació. (2017). UNE 71362:2017: Calidad de los materiales educativos digitales. Madrid: AENOR.

Pàgina web

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Entitat responsable. (Any de l'última actualització). Títol de la pàgina web en cursiva. URL

   

 • EXEMPLE

  Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. (2019). Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. https://www.copc.cat/

Programari

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A o Empresa desenvolupadora. (Any). Títol del programari en cursiva (versió) [programari]

   

 • EXEMPLE

  IBM. (2019). SPSS (v26) [programari]

Revista

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva (any de publicació inicial—any de publicació final, si ja no s'edita). Lloc de publicació: Editorial. ISSN

   

 • EXEMPLE

  Annual Review of Psychology (1950— ). Califòrnia: Annual Reviews. ISSN 1545-2085

Tesi

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any de lectura). Títol de la tesi en cursiva. [Tesi doctoral]. Departament, Institució (director/a de la tesi [opcional]). URL

   

 • EXEMPLE

  Serarols, J. (2019). La implementació de les TIC en els centres d'ensenyament secundari de Catalunya: propostes d'organització i gestió a partir d'estudis de cas. [Tesi doctoral]. eLearn Center, Universitat Oberta de Catalunya (director: Albert Sangrà Morer). https://tdx.cat/handle/10803/667316#page=1

Treball final (TFG o TFM)

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. (Any). Títol del treball en cursiva. [Treball final de grau o de màster]. Departament, Institució. URL

   

 • EXEMPLE

  Minguella Maristany, J. (2019). El mur europeu. Implicacions de l’Educació Social amb persones refugiades: el cas de Síria. [Treball final de grau]. Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/93446

Xarxes socials

Piulada

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. [Àlies]. (Data de publicació). Text del missatge fins a 40 paraules com a màxim en cursiva [piulada]. URL

   

 • EXEMPLE

  @UOCuniversitat. (2019, 22 d'agost). Un estudi de 2018 va revelar per primera vegada l'impacte negatiu que té el consum de cigarretes electròniques en la #salut cardíaca. Ens ho explica l'#expertUOC Antoni Baena a @UOCNews http://ow.ly/pIuM50vpn9e cc @UOCesalut [piulada]. https://twitter.com/UOCuniversitat/status/1164500047616196608?s=20

 

Facebook

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. [Àlies]. (Data de publicació). Text del missatge fins a 40 paraules com a màxim en cursiva [actualització de Facebook]. URL

   

 • EXEMPLE

  Universitat Oberta de Catalunya. (2019,19 de desembre). El Deep Learning es uno de los motores de la revolución tecnológica en la inteligencia artificial. Investigadores de primer nivel mundial hablarán de ello en el Deep Learning Barcelona Symposium [actualització de Facebook]. https://www.facebook.com/UOC.universitat/posts/10156600051736646

 

Vídeo (YouTube o Vimeo)

 • MODEL D'ESTRUCTURA

  Cognom de l'autor/a, INICIAL/S DEL NOM DE L'AUTOR/A. [Àlies]. (Data de publicació). Títol del vídeo [vídeo en línia]. Productora o Canal de publicació. URL

   

 • EXEMPLE

  UOC - Universitat Oberta de Catalunya. (2017, 7 de març). Benvinguts a la Biblioteca de la UOC [vídeo en línia]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fL3EdXW-Hpg