Coneix-nos

Video que presenta la Biblioteca de la UOC
La Biblioteca Virtual està intensament vinculada al desplegament dels sistemes interns de garantia de la qualitat, i participa en totes les iniciatives per a la millora contínua dels processos que s'hi impulsen.
La Biblioteca Virtual de la UOC estableix convenis i/o acords amb altres biblioteques i institucions per millorar els serveis als usuaris i treballar conjuntament en temes d’interès comú.
El Pla Estratègic de la UOC és el full de ruta que acompanya a l'estratègia de la universitat
La pertinença a consorcis, xarxes i grups de treball i l’establiment de convenis són aspectes clau.