Formació en competències informacionals

Materials d'autoformació que t'ajudaran a adquirir les competències bàsiques per a ser autònom en l'accés a la informació i la seva gestió i ús, per mitjà dels continguts i serveis de la Biblioteca.

Què és la identitat digital?

Bases de dades

Com funcionen les bases de dades.
Com funcionen les bases de dades.
Aranzadi
Base de dades de l'àmbit del dret.
vLex
Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal i comunitària) a text complet.
La Ley
Sistema integrat d'informació jurídica.
Factiva-Reuters
Base de dades de premsa i actualitat econòmica.

Cerca d'informació especialitzada

Com es poden trobar patents
Les patents es poden trobar en codi obert per mitjà de la xarxa internet. Hi ha molts cercadors de patents.
Com es poden trobar dades estadístiques
Les agències o instituts estadístics són les entitats que recullen, processen i distribueixen dades estadístiques.
L'avaluació de la informació
L'avaluació de la informació

Publicación de trabajos académicos

Normalització dels noms d’autor
Normalització dels noms d’autor
Competències Informacionals - Llicencia Creative Commons
Creative Commons és una organització sense ànim de lucre per reduir les barreres legals per a compartir continguts.

Ús de obres amb llicència Creative Commons

Creative Commons
Organització que desenvolupa plans per reduir les barreres legals de la creativitat.
Youtube Creative Commons
Biblioteca de Creative Commons accessible amb l’opció YouTube Video Editor d’aquesta plataforma (amb atribució).