Què són les llicències Creative Commons?

Les llicències Creative Commons són aquelles llicències útils per als autors que vulguin posar les seves obres o prestacions a disposició del públic en règim (més o menys) obert. Representen un punt intermedi entre «tots els drets reservats» del copyright i el «cap dret reservat» del domini públic, i responen al «some rights reserved» (‘alguns drets reservats’). Tots els drets no cedits expressament per la llicència queden reservats.

Malgrat l’amplitud de termes de la llicència, el llicenciador (que pot ser l’autor o un tercer titular de drets) es reserva el dret de divulgar l’obra en condicions diferents de les de la llicència general o pot retirar-la en qualsevol moment. El moviment Creative Commons vol tornar a l'autor la sobirania sobre la seva obra.

Les condicions que es poden aplicar sobre una obra són les que figuren a continuació, i es poden combinar com més convingui:

 

 

  • Atribució: permet copiar, distribuir i comunicar al públic l’obra amb la condició d’esmentar l’autor en els crèdits. Ha de constar a totes les llicències Creative Commons, ja que respon al dret moral de reconeixement d’autoria de l’obra.
     
  • No comercial: permet copiar, distribuir i comunicar al públic l’obra, sempre que no se’n facin usos comercials. Per a usos comercials cal l’autorització expressa del titular de drets.
     
  • Sense treballs derivats: permet copiar, distribuir i comunicar al públic únicament còpies exactes (inalterades) de l’obra. No autoritza obres derivades.
     
  • Compartir igual: permet elaborar obres derivades (transformació) i la seva distribució o comunicació posterior al públic, però sempre que es faci sota una llicència idèntica a la que tingui l’obra original.

 

S’ha de tenir en compte que hi ha una combinació que no és possible: no es pot crear una llicència Creative Commons amb les condicions «Sense treballs derivats» i «Compartir igual», ja que aquesta segona condició es va pensar per a comunicar obres o treballs derivats.

La llicència menys restrictiva, la Creative Commons BY (atribució), autoritza la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de l’obra, per a qualsevol finalitat i per a totes les modalitats d’explotació, amb caràcter gratuït i per a tot el termini de protecció. A partir d’aquí, com més condicions hi afegim, més restrictiva serà la nostra llicència, atès que menys usos es podrà fer de l’obra. Com menys condicions, més lliure, ja que la capacitat d’actuació sobre l’obra serà més àmplia.

La UOC aposta per revertir en la societat el coneixement que aquesta societat té i que ha obtingut gràcies a la Universitat. Per això, tots els materials docents que contracta la UOC finalment es publiquen amb llicències Creative Commons en la seva versió 3.0.

El novembre de 2013, Creative Commons va publicar la versió 4.0, que es diferencia de les versions anteriors pel fet de tenir un caràcter internacional, és a dir, aquesta versió no s’ha adaptat a les legislacions internes de cada país. En conseqüència, i per a evitar possibles confrontacions legals, la llicència emprada per la UOC continuarà essent la versió 3.0.