Què són les llicències Creative Commons?

Les llicències Creative Commons permeten autoritzar determinats usos d’una obra de la qual una persona és autora. L’autor exerceix el dret que la llei li confereix en exclusiva per a decidir certes condicions d’ús i distribució de la seva obra. L’autor pot donar llibertat perquè l’obra sigui reproduïda sempre que se’n reconegui l’autoria i establir, o no, restriccions sobre l’ús comercial i la possibilitat de fer obres derivades.

 

Hi ha sis tipus de llicències principals de Creative Commons. Totes impliquen el reconeixement de l’autor (by) i, com més símbols, menys usos permeten.
 

  • Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 
  • Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 
  • Reconeixement-NoComercial 
  • Reconeixement-CompartirIgual 
  • Reconeixement-SenseObraDerivada 
  • Reconeixement