Què passa si retorno tard un document en préstec?

  Avisos i bloqueig del servei de préstec Dies de suspensió del servei de préstec
Avís de cortesia 1 dia natural abans del venciment del préstec  
1a. reclamació L’endemà del venciment del préstec 1 dia natural suspensió préstec per dia de retard i per document, que s'aplica quan es retorni document
Bloqueig préstec 
2a. reclamació 7 dies naturals després de la data de retorn
Es manté bloqueig préstec
3a. reclamació 14 dies naturals després de la data de retorn
Es manté bloqueig préstec
4a. reclamació 21 dies naturals després de la data de retorn
Es manté bloqueig préstec
5a. reclamació 28 dies naturals després de la data de retorn 1 any suspensió préstec que s'aplica quan es retorni document
Bloqueig servei obtenció documents electrònics i es manté bloqueig préstec 
Notificació final Es manté bloqueig préstec i servei obtenció documents electrònics  1 any suspensió préstec i servei obtenció documents electrònics a partir abonament import document no retornat