Què et permet Mendeley?

 

 

 

 

 

 

 

  • Crear una biblioteca personal amb totes les teves referències.
  • Organitzar-te la biblioteca personal: crear carpetes, posar etiquetes, adjuntar documents, etc.
  • Incorporar documents a la teva biblioteca personal de diferents maneres: amb el Web Importer, des d'un fitxer RIS o BibTex, des dels resultats d'una cerca a les bases de dades, i també manualment.
  • Crear grups públics i privats per a compartir referències i treballar col·laborativament.
  • Seguir grups per a estar al dia en el teu àmbit. Incloure citacions a documents i generar bibliografies.
  • Crear-te el perfil personal on pots incloure el curriculum vitae, publicacions, filiació, etc.