Què és una base de dades?

Les bases de dades que pots consultar a la Biblioteca Virtual són conjunts de documents i textos en format electrònic indexats per a la seva consulta. Pots consultar dos tipus de bases de dades:

  • Bases de dades bibliogràfiques: proporcionen informació bàsica sobre el document (autor, títol, edició, data de publicació, resums o ressenyes), però no faciliten l’accés al text original. 
  • Bases de dades a text complet.

La Biblioteca disposa de bases de dades de subscripció que permeten la consulta de revistes, llibres electrònics, actes de congressos, etc.

Pots consultar-les des de l’apartat Recursos electrònics.