Què és un o una RSS?

RSS és un acrònim que té diferents significats; el més acceptat és Really Simple Syndication (sindicació realment simple). És un format basat en XML i pensat especialment per a espais amb notícies que canvien sovint. El text que es produeix en RSS sol contenir el titular de cada notícia i l'enllaç a la pàgina web on surt el contingut complet.

 

 

 

L'RSS és un mètode fàcil de rebre alertes quan les pàgines web que prefereixes publiquen un contingut nou. D'aquesta manera, en comptes de visitar una pàgina web per a cercar notícies noves i trobar que no hi ha hagut cap canvi, l'RSS t'avisa automàticament quan hi ha informació nova i permet, a més, agrupar totes les fonts d'informació que t'interessen per a consultar-les des d'una única pantalla d'ordinador.