Faig clic per anar al text complet d’un document i apareix el missatge «This item is not available online». Com hi puc accedir?

Hi ha moltes raons diferents per les quals et pot aparèixer el missatge «This item is not available online» (Document no disponible en línia):

  • Hi ha un error en la referència de citació.
  • La versió a text complet del document no està disponible en línia.
  • La Biblioteca de la UOC no està subscrita a la versió en línia de la revista en qüestió.
  • Si es tracta d’un article molt recent, el text podria no haver-se pujat encara al lloc web de l’editorial.

Aquests són camins alternatius per a accedir al text complet: