Es poden penjar al web o a la intranet documents escanejats d’altres autors?

La difusió a webs públics o a la intranet (com per exemple a les aules virtuals d’accés restringit) de documents escanejats és un acte de comunicació pública. Per tant, això no es podrà portar a terme sense permís de l’autor o persona titular dels drets llevat que es tracti d’obres de domini públic, que l’ús que se’n vulgui fer estigui permès a la Llei de propietat intel·lectual com a excepció (articles 31-40 de la LPI) o que la llicència de publicació ho permeti.