Com es poden referenciar obres?

  • Obres de creació pròpia

Dels materials dels quals s’és autor, i excepte que l’autor n’hagi cedit els drets, convé que s’especifiqui aquest fet. Això es pot fer de manera genèrica incloent-hi una pàgina de crèdits amb un text com ara: «Material elaborat per […]».

Si el material conté elements d’elaboració pròpia i obres, per exemple imatges, creades per una altra persona, l’autor pot especificar als crèdits que tot el material és obra seva llevat que s’especifiqui el contrari.

És també molt recomanable que l’autor especifiqui la llicència de l’obra: cal recordar que si no es diu res d’això, per defecte tots els drets estan reservats, de manera que qualsevol persona que vulgui fer-lo servir haurà de demanar permís a l’autor.

 

  • Referenciació de la llicència Creative Commons

Pot ser que l’autor hagi alliberat certs drets mitjançant una llicència Creative Commons. En aquest cas l’obra ho especificarà d’alguna de les maneres exposades a l’apartat 1.6. La informació se sol trobar al peu de la pàgina, a l’inici de la publicació o en una secció genèrica (com ara «Condicions d’ús» o «Avís legal»).