Les revistes d'accés obert i els índexs d'impacte

Revistes d'accés obert i els índexs d'impacte
12.02.15
La publicació en revistes d'alt impacte és compatible amb la publicació en revistes d'accés obert.