Les revistes científiques de la UOC xifra a XIFRA

Les revistes científiques de la UOC xifra a XIFRA
27.04.17
Presència internacional i alt impacte acadèmic: els trets identificatius de les publicacions de la UOC, recollits en una nova infografia