IDP 25: número monogràfic sobre mediació

IDP 25: número monogràfic sobre mediació
13.10.17
La revista UOC sobre Internet, Dret i Política canvia de periodicitat.