ETHE obté el primer factor d'impacte (JIF)

La revista sobre elearning de la UOC obté el factor d'impacte
04.07.19
Aquest índex augmentarà la visibilitat de la revista i la posicionarà com una de les més reconegudes en l'àmbit de l'aprenentatge en línia en l'ensenyament superior.