Emerald Insight: informació acadèmica amb una visió de 360°

Emerald Insight: informació acadèmica amb una visió de 360° per al teu treball final
10.12.20
Nodreix el teu treball final o tesi doctoral amb aquesta col·lecció de continguts de tota mena sobre el camp de les ciències socials.