Elsevier i la Biblioteca: Selecció de llibres electrònics segons el seu ús

Elsevier ScienceDirect
15.05.15
La Biblioteca de la UOC i el proveïdor de recursos Elsevier han acordat dur a terme una segona experiència de EBS (Evidence Based Service), el que es coneix per model de compra basat en l’evidència.