Els estudiants puntuen amb un excel·lent el servei La Biblioteca respon

Els estudiants puntuen amb un excel·lent el servei La Biblioteca respon
23.05.17
Es manté la satisfacció general del servei i es valora especialment l’atenció rebuda dels bibliotecaris especialitzats, amb un 9, i el temps de resposta, amb un 9,3.