El model de les revistes científiques de la UOC al CRECS Entreconferencias

CRECS Entreconferencias
05.07.18
La Biblioteca de la UOC presenta els seus serveis per a les revistes científiques en el marc de la CRECS Entreconferencias 2018.