El factor d'impacte del 2014 de Web of Science

22.06.15
Nou factor d'impacte del Journal Citation Reports.