Coneix l'equip

Pepi Capdevila

Pepi Capdevila

Grup operatiu: Desenvolupament de Biblioteca. Col·lecció

Àmbits de treball:

Col·lecció, Serveis a l'estudiantat, Qualitat del catàleg, Sistema de gestió bibliotecària

Com et pot ajudar?

És la referent de catalogació de la Biblioteca, la seva feina permet trobar fàcilment els continguts que se cerquen. Coordina, organitza i supervisa la feina de registre i classificació dels recursos, en format imprès i digital, tant en el catàleg de la UOC com en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Vetlla en tot moment per garantir els estàndards de qualitat del fons documental i s’ocupa d’elaborar i trametre les dades estadístiques i els informes necessaris. També és interlocutora de catalogació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Com la resta de companys atén les consultes que arriben al servei de La Biblioteca respon.

Educació i trajectoria professional

És graduada en Enginyeria Tècnica Industrial (UPC) i també en Informació i Documentació (UOC). Ha ampliat la seva formació amb diferents cursos especialitzats en catalogació (COBDC, CSUC).

La seva trajectòria professional també s’ha centrat en la catalogació en centres d’àmbit universitari, primer a la UPC i posteriorment a la UOC.

Perfils públics

Interessos personals

Li agrada passar el temps lliure amb la família i els amics menjant, anant al cinema, jugant a pàdel i mirant qualsevol esport, però sobretot li agrada passar bones estones amb les seves nebodes... Intenta que tot quedi immortalitzat amb una bona foto.