Coneix l'equip

Biblioteca per a la Recerca

Serveis per a la recerca i ciència oberta

La UOC treballa perquè el coneixement generat gràcies a la recerca sigui obert a tothom, tingui el màxim impacte i permeti avançar més de pressa cap al desenvolupament sostenible. Aquest equip s'encarrega de preservar les publicacions de la comunitat universitària en el repositori institucional, l'O2, i acompanya el personal investigador en totes les fases del cicle de recerca.

Revistes acadèmiques

Totes les revistes editades o coeditades per la UOC tenen dos punts en comú: d'una banda, la confluència entre les ciències socials i la tecnologia, i de l'altra, la publicació dels continguts en accés obert per posar el coneixement a l'abast de tothom. Des de la Biblioteca es dona suport als equips editorials de les revistes, i es vetlla pel seu bon funcionament.

Editorial UOC

L'any 1995, l'Editorial UOC publicava el seu primer llibre, Quinze pedagogs: la seva influència avui. Així començava el recorregut d'un segell editorial amb la voluntat d'oferir materials educatius i llibres de divulgació en català i castellà.