Biblioguies

Temàtica:  Dret i Ciència PolíticaEconomia i Empresa

Llenguatge administratiu espanyol

Com a llenguatge d'especialitat, les convencions, els criteris d'estil, la terminologia, etc. del llenguatge administratiu espanyol són múltiples i específics de l'idioma. A continuació s'ofereix una selecció de recursos lingüístics com a font d'estudi i ampliació de coneixement sobre el llenguatge administratiu espanyol.

Una taula amb un portàtil, una llibreta, un bolígraf i un got d'aigua

Introducció al llenguatge administratiu

Algunes eines per a definir i entendre què és el llenguatge administratiu.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip