Actualitat

Com es pot cercar informació per a un treball? Bons exemples de com es pot fer

Temàtica:  Multidisciplinar
Persona amb un portàtil buscant informació
24/11/22

A l'O2 Repositori hi ha al voltant de 10.400 treballs d'altres estudiants. 

Si aquest curs has de fer el teu treball final, pots consultar exemples de treball final de grau (TFG) o treball final de màster (TFM) per saber com el van fer altres estudiants abans que tu. Només hauràs d'entrar al repositori institucional de la Universitat, l'O2, i cercar els treballs en l'àmbit dels teus estudis.

Et compartim exemples de treballs finals en obert que el professorat dels Estudis de Ciències de Salut de la UOC destaca per la seva qualitat. En tots aquests projectes els autors i autores es van formular una pregunta i van cercar informació de qualitat per donar-hi resposta. Gràcies a aquesta revisió bibliogràfica els estudiants van poder extreure conclusions basades en l'evidència científica.

Tots són bons exemples de com es fa una bona cerca d'informació. Els autors hi descriuen les fonts on han cercat, les estratègies de cerca (ús de filtres, trucs de cerca, etc.), les paraules clau que han fet servir i quins criteris han aplicat per avaluar els resultats obtinguts.

Sigui quina sigui la temàtica i la modalitat del teu treball final, donar un cop d'ull a aquests exemples et resultarà útil.

L'autora d'aquest treball considera que hi ha moltes creences esteses al voltant de la dieta vegetariana o vegana, com ara el fet que comporta més alteracions en la salut de les dones, com podrien ser canvis en el cicle menstrual. És per això que es va proposar explorar un àmbit poc abordat en la recerca —els efectes de les dietes veganes i vegetarianes en l'estat nutricional i de salut de les adolescents—, i fer-ho a partir d'informació de qualitat. "La població ha de tenir un accés fàcil i gratuït a documentació basada en l'evidència sobre aquest tipus de pràctiques alimentàries" —opina l'autora del treball—; "els organismes responsables l'han de tenir en compte i incloure'n referències en les guies alimentàries."

Arran de la seva experiència, recomana triar un tema motivador per al treball final, identificant la necessitat de cadascú: "què vull saber?, què vull aprendre?, què vull comunicar?, quines relacions puc trobar amb altres temes?". També aconsella investigar primer què s'ha publicat fins llavors per tenir "pistes" i poder decidir l'enfocament del treball. Així mateix, considera que un dels punts clau és "l'organització, la gestió del temps i l'ús dels recursos". Per això, defensa que és important "elaborar un pla de treball i recopilar les normes per a la seva elaboració (dates de lliurament, límit de pàgines, manual d'estil, recursos disponibles, extensió mínima de la bibliografia)".

L'autor d'aquest treball es va preguntar quins beneficis o perjudicis poden tenir les begudes energètiques en la salut dels adolescents i infants i en el seu rendiment esportiu. Tal com explica l'estudiant, aquest tema li interessava especialment com a professor d'educació física de secundària i esportista en el camp del culturisme i el fitnes. 

Va cercar informació a bases de dades com PubMed i Scopus. A l'hora d'abordar el treball, recomana "fer una cerca bibliogràfica extensa i completa, contrastant investigacions diverses, per poder tenir així una visió àmplia sobre l'objecte d'estudi". També, considera clau emprar "termes diversos i que estiguin tant en castellà com en anglès", ja que moltes investigacions se solen publicar en aquesta llengua. Així mateix, recomana fer una bona avaluació dels resultats i defugir dels documents de dubtosa procedència o sense rigor científic, perquè poden aportar dades errònies que condicionin les conclusions finals.

L'autor d'aquest treball volia explorar els efectes de l'augment del consum de proteïnes en persones que tenen una lesió muscular per saber si comporten una millora en la rehabilitació: "si poden reduir el temps de recuperació, evitar la pèrdua de massa muscular i augmentar la força muscular". Per donar resposta a la pregunta, va cercar a les bases de dades PubMed i Scopus.

L'autor recomana que els estudiants que hagin de començar un treball final triïn un tema que els interessi i, si és possible, que es pugui aplicar a la pràctica laboral. També creu que és important definir molt bé el tema: "si és molt general, es recuperaran moltíssims articles i serà complicat trobar aquells que realment ens interessen". Per a ell, per fer un bon treball final és fonamental mantenir un contacte habitual amb el tutor o tutora, no defallir si una entrega "no surt com esperàvem" i evitar "deixar-ho tot per al final".

Amb el seu treball, aquest estudiant volia saber com es pot augmentar el rendiment esportiu amb el consum d'aliments naturals, com el suc de remolatxa, per allunyar l'esportista de l'abús de complements alimentaris industrialitzats. Va cercar informació a bases de dades com PubMed, Scielo o CINAHL.

L'autor posa en relleu la importància de triar un tema que interessi prou per no desmotivar-se. Recomana traçar una línia cronològica per encaixar-hi les diferents estratègies de cerca i així "no postergar els resultats, ni oblidar-se cap aspecte". També explica que la Biblioteca de la UOC li ha resultat útil per consultar informació a través del cercador i accedir a bases de dades de subscripció. Això li ha permès trobar més articles i, en conseqüència, resultats més fidedignes per a la seva recerca.

 

Si necessites trobar articles, llibres, revistes i altres continguts de qualitat per enriquir les teves activitats i el teu treball final, aquests continguts i serveis et resultaran útils.

Si tens dubtes, pregunta a l'equip de la Biblioteca mitjançant el servei La Biblioteca respon.