Col·lecció digital per àrees d'estudi

Latin America & Iberian Database

Publicacions acadèmiques d'editorials acadèmiques i institucions educatives de molts països de l'Amèrica Llatina i d'Espanya i Portugal. S'hi representen grans àmbits d'estudi, incloent-hi l'empresa, la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les ciències socials, l'educació i les humanitats. Podràs llegir els continguts en línia, imprimir-los, descarregar-los en PDF i exportar les cites.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?