Col·lecció digital per àrees d'estudi

Computer Science Database

Recurs indispensable per a qui necessiti consultar una col·lecció integral sobre qualsevol tema relacionat amb la informàtica, com sistemes d'informació, seguretat informàtica o comerç web. La plataforma inclou un nombre elevat de títols, resums i citacions de publicacions i permet recuperar informació des de principis dels anys noranta. Entre les publicacions s'hi troben revistes acadèmiques i comercials com Wired i Technology Review. Podràs llegir els continguts en línia, imprimir-los, baixar-los en PDF i exportar les citacions.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?