Col·lecció digital per àrees d'estudi

Arts & Humanities Database

Col·lecció centrada en l'art contemporani que també inclou publicacions sobre estudis culturals, història, literatura, sociologia o història de la música. Recull centenars de títols, entre els quals destaquen Apollo, Border Crossings, Design Week, Architectural Review o Art Journal. La seva cobertura va dels anys setanta a l'actualitat. Pots llegir els continguts en línia, imprimir-los, baixar-los en PDF i exportar citacions.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Arts i Humanitats
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?