Biblioguies

Temàtica: 

Desenvolupament de videojocs

Aquesta guia és un material de suport per ajudar-te a programar i dissenyar els teus propis videojocs. Des d'un sol espai podràs consultar motors de videojocs, com ara Unity, obtenir nocions bàsiques de llenguatges de programació (C++, C# i LUA), accedir a bancs de recursos gràfics i sonors, i trobar plataformes en què publicar el teu projecte.

Una persona jugant al videojoc

Eines de desenvolupament

Motors de videojoc

Biblioteques i API

Documentació oficial

Cursos gratuïts

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip