Biblioguies

Temàtica:  Economia i Empresa

Crowdfunding

El crowdfunding, també conegut com micromecenatge, és una alternativa als préstecs bancaris, per a poder finançar de manera col·lectiva un projecte, servei, producte, etc. Prenent com a base l'ús d'internet, podem trobar en línia nombroses plataformes de finançament participatiu que permeten a particulars donar suport i finançar diferents iniciatives per mitjà de donacions, mecenatges, préstecs o inversions.

Una mà ficant monedes a una guardiola amb forma de porquet

Tipus de crowdfunding

El crowdfunding és un tot, una forma de finançament col·lectiu. Però en podem diferenciar quatre tipologies com les més comunes i destacades: l'equity crowdfunding, el reward crowdfunding, el crowdlending i el donation crowdfunding. Seguidament, presentarem conceptualment aquests quatre tipus, us facilitem unes llistes dels més representatius i concretem exemples de plataformes multidisciplinàries basades en cadascun d'aquests tipus.

Principals plataformes de crowdfunding

Internet facilita la ràpida proliferació de plataformes de crowdfunding, és important poder revisar diverses plataformes de crowdfunding abans de crear un projecte o invertir-hi, de cara a seleccionar la més adequada per a cada cas.

Equity crowdfunding

El crowdfunding d'inversió posa en contacte persones físiques o jurídiques, els denominats inversors, amb persones físiques o jurídiques que reclamen finançament per al seu projecte. Aquests inversors acaben formant part de l'accionariat del projecte i, fins i tot, poden percebre'n beneficis.

Reward crowdfunding

Amb el crowdfunding de recompensa, el mecenes, el finançador del projecte, rep una contraprestació a canvi de la seva aportació econòmica.

Crowdlending

També conegut com debt crowdfunding, és el crowdfunding de préstec. Les aportacions econòmiques al projecte es retornen a l'inversió amb un tipus d'interés determinat. És important diferenciar entre C2P (peer-to-business o préstec entre particulars i empreses) i P2P (peer-to-peer o préstec entre particulars).

Donation crowdfunding

Amb el crowdfunding de donació, les persones que aporten finançament no obtenen res a canvi.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip