Suport a la convocatòria 2019 per a l'avaluació de trams de recerca (sexennis)

Un home escrivint de nit amb la taula il·luminada per una llum
19/06/19
Et vols presentar a la convocatòria vigent d’acreditació dels trams de recerca de l’AQU i no saps com actualitzar els indicis de qualitat de les teves publicacions?

Autor o autora