Responem a les necessitats docents

Temàtica:  Multidisciplinar
Docent davant l'ordinador
09/05/14

L’equip de persones es desdobla i s’especialitza en el seguiment de l’edició dels encàrrecs d’autoria, d’una banda, i en el suport documental de Biblioteca, d’una altra banda.

L’equip de Serveis de la Biblioteca de Suport a l’Aprenentatge de l’Àrea de Serveis Acadèmics i Biblioteca redefineix la seva oferta de serveis per a poder oferir més eficientment l’acompanyament al professorat en la tria de recursos d’aprenentatge de suport a les activitats d’aprenentatge dissenyades per a les assignatures que s’imparteixen a la UOC, de manera que es doni una resposta millor a les seves necessitats.

L’equip de persones es desdobla i s’especialitza en el seguiment de l’edició dels encàrrecs d’autoria, d’una banda, i en el suport documental de Biblioteca, d’una altra banda.

Tot aquest conjunt de recursos d’aprenentatge l’anomenem Biblioteca de l’aula, i tant l’estudiant com el professor i el professor col·laborador els troben disponibles a l’apartat Materials i fonts de les aules.

Pots trobar més informació a la notícia publicada al WOK!.

Autor o autora