Recursos oberts per a la Biblioteca de la UOC

Temàtica:  Multidisciplinar
Londres
25/04/17

L’Aida Camps va assistir a les jornades OER17 a Londres, un espai per a reflexionar sobre els recursos d’aprenentatge d’accés obert, dels quals la UOC és referent.

Pot ser compatible la Viquipèdia amb l’entorn acadèmic? La Universitat d’Edimburg ha posat a prova les potencialitats d’aquesta gran enciclopèdia col·lectiva. Per a fer-ho ha recorregut a eines com la viquimarató (en anglès, edit-a-thon), una trobada entre personal de la institució i estudiants per a editar o millorar pàgines de la Viquipèdia. Per a aquesta universitat l’experiència ha estat positiva i continua treballant per a saber si hi pot contribuir i beneficiar-se d’aquest enorme recurs de coneixement obert.

Es tracta només d’un dels exemples que es van presentar a OER17: The Politics of Open entre el 5 i el 6 d’abril a Londres. L’Aida Camps, bibliotecària de suport a l’aprenentatge i corresponsable del repositori institucional, O2, va assistir a aquestes jornades dedicades a l’accés obert, en les quals es va reflexionar sobre les polítiques institucionals i es van presentar diversos projectes de recerca i exemples de bones pràctiques d’altres universitats i entitats. L’objectiu és que la Biblioteca de la UOC es consolidi com a referent en aquest tipus de recursos.

Però què és exactament un recurs d’aprenentatge d’accés obert (open educational resource, OER)? Segons la definició del repositori OERCommons, són «materials per a l’ensenyament i l’aprenentatge lliurement disponibles en línia». Un altre concepte clau són les tècniques i pràctiques educatives (open educational practices, OEP) centrades en la tecnologia oberta, que promouen la igualtat i l’accés en obert als recursos educatius. La UOC també està compromesa amb la promoció dels recursos d’aprenentatge d’accés obert, i una mostra d’això és el fons del repositori institucional, O2.

L’Aida Camps és graduada en Informació i Documentació per la UB, postgraduada en Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS) per la UOC i màster d’Arxivística i Gestió de Documents per la UAB. Des del 2015 forma part de l’equip de Serveis de Biblioteca per a l’Aprenentatge i s’ocupa de la gestió dels recursos d’aprenentatge propis i la cerca de recursos externs en els àmbits de dret i ciència política. A banda, exerceix com a corresponsable del repositori institucional, O2.

Autor o autora

Experts i expertes